Styrelsen

Kiruna Slädhundklubb 2022/2023

Styrelsen:

Ordförande                                              Mattias Sarri

Vice ordförande                                      Lina Strålberg

Kassör                                                     Anette Johansson

Sekreterare                                             Maria Wiklund

Tävlingssektionen                                  Lars Lindh

Ungdomssektionen                                Anna Enesund

Ungdom i styrelsen                                Märta Enesund-Indset

 

Ungdomssektionen                                Anna Enesund - sammankallande

                                                                Hugo Mämmi

                                                                Agnes Enesund-Indset
                                                                Märta Enesund-Indset
                                                                Åsa Nilsson

                                                                Ida Maria Sarri

                                                                Susanna Kallunki

                                                                Anette Johansson

 

Tävlings- och spårsektionen                 Lars Lindh - sammankallande

                                                                 Jesper Erkki

                                                                 Harry Kari

                                                                 Peter Lindgren

                                                                 Mikael Stålnacke

                                                                 Henrik Eriksson

 

Webmaster                                              Cari Rörström

 

Stugansvarig                                          Mikael Stålnacke

                                                                 Ulf Blomqvist

                                                                 Stefan Gunnarsson

 

Revisorer                                                 Ingemar Stöckel

Revisorssuppleant                                 Petra Lindh

 

Valberedning                                          Åsa Nilsson - sammankallande

                                                                 Kajsa Nilsson

                                                               

Seminariegrupp                                      Anette Johansson, sammankallande

                                                                  Cari Rörström